Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2014

bosski
Reposted fromkanusia kanusia

August 12 2014

bosski
2587 a83f
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPoland Poland

August 05 2014

bosski
Reposted fromgreensky greensky
bosski
5367 b902
Moose in Alaska
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viamountains mountains

August 04 2014

bosski
9213 7720
Reposted fromtinks tinks viaDietz Dietz
bosski
1568 e135 500
Reposted fromtinks tinks viaDietz Dietz

July 24 2014

bosski
5538 c749
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
bosski
2392 b056
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa

July 21 2014

bosski
1734 371f

July 20 2014

bosski
Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.
— Arystoteles
Reposted fromlucja lucja viastonerr stonerr

July 08 2014

bosski
4247 d64d
Reposted frommagicdust magicdust viapuszka puszka
bosski
9378 578a 500
Reposted fromipo ipo viapuszka puszka
bosski
bosski
2716 2804
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viapuszka puszka
9826 3c44 500
Norwegia

June 27 2014

bosski
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viamountains mountains
bosski

June 16 2014

bosski
3428 2326 500
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromantjee antjee viacarly carly
bosski
2147 0b3d
Reposted frompesy pesy viakanusia kanusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl